İş Güvenliği Nedir?

 •  İş Güvenliği Uzmanının yeni işyerinde ilk günü, ilk haftası nasıl olmalı?
 •  İşyerleri Tehlike Sınıflarının Belirlenmesi ve NACE Kodu Tanımları
 •  ISG-Katip Sistemi ve Kullanımı
 •  Yıllık İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışma Planlarının Oluşturulması ve Periyodik Kontrollerin Takibi
 •  Alt işverenlerle Yapılması Gereken Sözleşme Örneği ve Altişveren Yönetimi
 •  Müteahhitlerle  Yapılması Gereken Sözleşme Örneği ve Müteahhit Yönetimi
 •  İşyerlerini Ziyaret Eden Kişi ve Gruplar için İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları, Örnek Video ve Formlar
 •  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşumu, Kurulda Görüşülmesi Önerilen Konular, Örnek Kurul Tutanakları
 •  Onaylı Defter Örneği ve Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 •  Yıllık Eğitim Planının Oluşturulması ve Örnek Plan
 •  Özlük dosyalarında bulunması gereken belgeler
 •  Çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile ilgili usuller, Örnek Eğitim Katılım ve Değerlendirme Formları, Örnek Eğitim Sunumları, Videolar,  Ön test ve Son test Örnekleri, Eğitim Prosedürü Örneği
 •  Çalışan Yetkinliklerinin Değerlendirilmesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi
 •  Çalışma İzin Sistemi Uygulanması ve Örnek Formlar, Talimatlar
 •  Saha Denetimi Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar ve Örnek Formlar, Talimatlar
 •  İş Kazası Kök Nedenlerinin Tespiti, İş Kazası Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?, İş Kazası Kayıtları ve Örnekleri, 
 •  Kaza İstatistiklerinde Neler Bulunmalı? , Örnek İstatistikler
 •  Çalışma Ortamı Gözetimi Kapsamında Yapılması Gereken Ölçüm, Test, Analiz ve Kontroller
 •  İşyerlerinde Sağlık Birimi Faaliyetleri ve Uygulamaları
 •  Yıllık Değerlendirme Raporunun Hazırlanması ve Örnek Değerlendirme Raporu
 •  Çalışma Bakanlığı İş Müfettişlerinin Denetimlerde Kontrol Ettikleri Hususlar Nelerdir?