İş Güvenliği Nedir?

· İş Güvenliği Uzmanının yeni işyerinde ilk günü, ilk haftası nasıl olmalı? · İşyerleri Tehlike Sınıflarının Belirlenmesi ve NACE Kodu Tanımları · ISG-Katip Sistemi ve Kullanımı · Yıllık İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışma Planlarının Oluşturulması ve Periyodik Kontrollerin Takibi · Alt işverenlerle Yapılması Gereken Sözleşme Örneği ve Altişveren Yönetimi · Müteahhitlerle Yapılması Gereken Sözleşme Örneği ve Müteahhit Yönetimi · İşyerlerini Ziyaret Eden Kişi ve Gruplar için İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları, Örnek Video ve Formlar · İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşumu, Kurulda Görüşülmesi Önerilen Konular, Örnek Kurul Tutanakları · Onaylı Defter Örneği ve Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar · Yıllık Eğitim Planının Oluşturulması ve Örnek Plan · Özlük dosyalarında bulunması gereken belgeler · Çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile ilgili usuller, Örnek Eğitim Katılım ve Değerlendirme Formları, Örnek Eğitim Sunumları, Videolar, Ön test ve Son test Örnekleri, Eğitim Prosedürü Örneği · Çalışan Yetkinliklerinin Değerlendirilmesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi · Çalışma İzin Sistemi Uygulanması ve Örnek Formlar, Talimatlar · Saha Denetimi Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar ve Örnek Formlar, Talimatlar · İş Kazası Kök Nedenlerinin Tespiti, İş Kazası Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?, İş Kazası Kayıtları ve Örnekleri, · Kaza İstatistiklerinde Neler Bulunmalı? , Örnek İstatistikler · Çalışma Ortamı Gözetimi Kapsamında Yapılması Gereken Ölçüm, Test, Analiz ve Kontroller · İşyerlerinde Sağlık Birimi Faaliyetleri ve Uygulamaları · Yıllık Değerlendirme Raporunun Hazırlanması ve Örnek Değerlendirme Raporu · Çalışma Bakanlığı İş Müfettişlerinin Denetimlerde Kontrol Ettikleri Hususlar Nelerdir?